Filteri pneumatike | Pneumatics filters

Upotreba :

Kod vijačnih i klipnih kompresora, vakum pumpi i procesnoj opremi...

  • Filteri ulja
  • Separatori ulja, vlage i mehaničkih nečistoća iz komprimovanog vazduha

www.deltafilter.co.rs