Filteri specijalni | Special filters

Upotreba :

Filteri za industrijsku i komfornu filtraciju vazduha, filteri za peskaru, plastifikacionu opremu i lakirne komore, filteri za klima uredjaje, procesni filteri za filtraciju emulzije, gasova, vode i ostalih fluida i materija......

  • Za klima uredjaje
  • Za peskaru
  • Za filtraciju emulzije
  • Za rudarsku opremu

www.deltafilter.co.rs